Borgerforeningen i Tårs har det primære formål at varetage byens og omegnens interesser, samt byde disse et samlingssted, hvor de uden hensyn til livsstilling eller anden politisk anskuelse, kan mødes til gensidig gavn og glæde.

Opgaverne vedr. Borgerforeningen er fordelt lidt mellem de forskellige bestyrelsesmedlemmer. UDLEJNING AF FLAG hører under Inger Dissing. 
Borgerforeningen råder over en hel del flag, disse kan lejes for et symbolsk beløb på 25 kr. pr. stk - dette sker ved henvendelse til Inger på tlf. nr. 9896 1856 / 2874 1856.